Klachten

Mocht het een keer voorkomen , dat u vindt , dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden?
Bel dan alstublieft gelijk de praktijk 0343 – 510927.

Vraag ons om een verhelderend gesprek.
Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen, waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed.
U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Het prettigste is als u de declaratie ( factuur of rekening ) bij de hand heeft en zo precies mogelijk aangeeft wat niet in orde is of waar u
vragen over heeft.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Telefoon 0900-2025012

Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde).
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling ,waarbij wij zijn aangesloten.
Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.
Belt u de KNMT 030-6076276 en vraag naar de klachtenafdeling, ook nu raden wij u aan de relevante gegevens bij de hand te hebben
zoals uw declaratie met alle gegevens zodat u snel en efficient geholpen kan worden.